Informace o kanceláři JUDr. Vít Nevařil, advokát

Advokátní kancelář Praha 1

 

Advokátní kancelář jsem založil po pěti letech intenzivní koncipientské a ranně advokátní praxe zaměřené na generální praxi, postupně specializovanou na procesní zastupování klientů ve složitých až velmi složitých řízeních ve věcech občanského práva, obchodního práva a v trestních věcech. Předchozí praxi jsem absolvoval pod vedením předního pražského advokáta JUDr. Václava Vlka, vedoucího partnera AK Moreno Vlk & Asociados.

Mému působení v advokacii předcházelo samostatné úspěšné podnikání v oblasti on-line marketingu a to ještě při studiu Právnické fakulty Univerzity Karlovy a studiu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Své zkušenosti, entuziasmus a zájem o klientův úspěch vkládám do řešení každého případu. Při řešení klientských věcí se řídím tím, že právní službu nelze poskytovat v izolovaném odvětví práva, ale výlučně se znalostí všech stěžejních právních odvětví, s důrazem na ekonomii navrhovaných řešení a strategické, dlouhodobé zájmy klienta.

Sledování aktuální judikatury v zájmových oblastech a permanentní vzdělávání na poli práva je pro mne samozřejmostí a stalo se mým koníčkem.

Vzhledem k předchozímu působení v mezinárodní advokátní kanceláři jsem zvyklý na komunikaci v angličtině, používání moderních technologií při komunikaci s klientem a v konkrétních oblastech práva na poskytování právních služeb s mezinárodním prvkem či v dlouhodobé fyzické nepřítomnosti klienta.

S úctou

JUDr. Vít Nevařil, advokát

 

Služby a specializace advokátní kanceláře:

 

SPECIALIZACE KANCELÁŘE - PROCESNÍ PRÁVO

  • Procesní právo - procesní zastupování Více 

 

OBČANSKÉ PRÁVO

 

OBCHODNÍ PRÁVO

 

TRESTNÍ PRÁVO

  • Právní pomoc osobám, proti kterým se trestní řízení vede Více 
  • Právní pomoc dalším osobám v rámci trestního řízení Více 

Fotografie a videa

S kým můžete přijít do kontaktu?

JUDr. Vít Nevařil

PROFESNÍ ŽIVOTOPIS:

  • 2012  Univerzita Karlova v Praze, obor Právo a právní a věda, titul Mgr.
  • 2012 – 2015  Praxe advokátního koncipienta, advokátní kancelář Moreno Vlk & Asociados
  • 2014  Univerzita Karlova v Praze, obor Právo a právní a věda, titul JUDr.
  • 2015  Advokátní zkoušky, zápis do seznamu advokátů
  • 2015 – 2017 Spolupracující advokát, advokátní kancelář Moreno Vlk & Asociados
  • 2017  Samostatný advokát, vznik advokátní kanceláře AK Nevařil
  • 2018  Členství v Unii obhájců České republiky

Kde nás najdete?